Dành cho những kế toán làm mất hóa đơn GTGT

Bạn là kế toán thuế cho một Doanh Nghiệp lớn và bạn đang chuẩn bị viết vào sổ sách để báo cáo cuối tháng, nhưng vô tình bạn phát hiện có một số hóa đơn bị mất bạn lo lắng về các mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT nhưng lo hơn chính là làm thế nào để khắc phục việc này thì hôm nay Kế Toán Bắc Ninh sẽ hướng dẫn cho bạn luôn các trường hợp làm mất, cháy, hỏng hoá đơn GTGT của Doanh Nghiệp.

1. Trường hợp mất hoá đơn đầu ra.
Mức phạt trong trường hợp 1 lần làm báo cáo mất hoá đơn đầu ra là từ 10 đến 20 triệu.
Khi phát hiện hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn (dù là đã lập hoặc chưa lập) thì phải làm những thủ tục sau:    
- Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
- Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. Bạn cũng cần chú ý là nếu bạn làm mất nhiều hóa đơn nhưng cố tình gộp nhiều lần mất lại làm 1 báo cáo thì sẽ bọ phạt theo từng lần mất hoá đơn.


2. Trường hợp mất hoá đơn GTGT Liên 2.
Khi đã bán hàng hóa/ dịch vụ và lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó bên bạn lại làm mất hoặc do sự cố cháy hỏng liên 2 của hóa đơn cần phải làm những thủ tục sau: 
- Lập biên bản ghi nhận sự việc.      
Lưu y : Trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.  
- Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC (Nộp cho cơ quan thuế)
- Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
- Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. 
Theo điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC mức phạt khi làm mất hoá đơn GTGT liên 2:
- Nếu bán bán làm mất: Phạt từ 10 – 20 triệu
- Nếu bên mua làm mất: Phạt từ 2 – 4 triệu

Các bạn nếu còn nhiều thắc mắc về hóa đơn GTGT có thể tham gia các khóa học kế toán của Trung Tâm Kế Toán Bắc Ninh.
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015
Posted by Huyền

Hướng dẫn các bước luân chuyển chứng từ kế toán

Bộ phận kế toán chính là nơi lưu trữ tất cả các chứng từ, hóa đơn do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến, nhiệm vụ của kế toán chính là kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Cuối cùng thì sẽ được lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định đối với từng loại chứng từ, nó sẽ được huỷ.
Trung Tâm Kế Toán Bắc Ninh sẽ hướng dẫn các bạn kế toán thuế những bước luân chuyển những chứng từ kế toán của doanh nghiệp đúng theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Kế toán thuế - Các bước để luân chuyển chứng từ kế toán

A. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.  
- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán;  - Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan;
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. 
- Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (Không xuất quỹ, thanh toán, xuất kho,…) đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý.
Lưu ý : Riêng đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và con số không rõ ràng, thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại hoặc báo cho nơi lập chứng từ biết để làm lại, làm thêm thủ tục và điều chỉnh, sau đó mới dùng làm căn cứ ghi sổ.

B. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:
- Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán;
- Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt;
- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán;
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

C. Một số lưu ý khi luân chuyển chứng từ kế toán.
- Chứng từ kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.
- Chứng từ kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.
- Chứng từ kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.
- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo thời hạn :
 a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;
 b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với chứng từ kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.
Để hiểu rõ từng bước hơn về chứng từ hay những hóa đơn của kế toán, bạn có thể tham gia các khóa học kế toán của Trung Tâm Kế Toán Bắc Ninh vào tháng 9 này. Liên hệ ngay :  Hotline: 01678 405 222

Công việc chính của kế toán kho, xưởng

Kế toán có nhiều ngành nghề và chuyên môn khác nhau cũng chính vì thế mà có nhiều khóa học kế toán như hiện nay, mỗi chuyên môn lại có nhiệm vụ khác và nếu bạn chuẩn bị được tuyển dụng để vào làm kế toán trong một kho, xưởng thì công việc chính của bạn sẽ là gì ?

Yêu cầu :
- Hiểu biết về kế toán, nghiệp vụ kế toán có bằng cấp tốt nghiệp các khóa học.
- Sử dụng máy tính thành thạo, nhất là phần mềm Excel và phần mềm kế toán.
- Ưu thế hơn khi hiểu về các loại hàng hóa trong kho, xưởng.

Công việc chính của kế toán kho :
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho
- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.
- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
 -Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho.
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).
- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.

Ngoài ra hàng tháng còn phải :
- Lập báo cáo xuất nhập tồn kho.
- Tham gia kiểm kho cùng thủ kho.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Hàng tồn kho là tài sản mà bảo đảm bất kỳ kho xưởng sản xuất nào cũng sẽ có, nó phản ánh rất nhiều như năng lực sản xuất, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp, vì thế mà người làm thủ kho hay kế toán thuế kho, xưởng điều khá quan trọng.
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015
Posted by Huyền

Quy định mới cho thu nhập phải chịu thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân chính là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác của mình vào ngân sách nhà nước. Đó như là một phần nghĩa vụ cần phải làm của người công dân.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Sau đây là quy định bắt buộc phải nộp thuế TNCN cho nhưng thu nhập mới kế toán thuế cần biết năm 2015.
 1.Thu nhập từ kinh doanh.
- Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau: sản xuất, kinh doanh hàng hoá; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.
- Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.  

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

2.Thu nhập từ tiền lương, tiền công.    
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:  
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.  
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định.  
c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.  
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.  
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:  
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng theo quy định.
Lưu ý : Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN

3. Thu nhập từ đầu tư vốn.
- Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:  
a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay.  
b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.  
c) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.
d) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.  
đ) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.  
e) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành  
g) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.  

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận quy định mới được bao gồm:  
a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
5 Thu nhập từ bản quyền, bao gồm: 
 a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng;  
b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ: Bí quyết kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi  mới công nghệ. 

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%

6. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:  
a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;  
b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;  
c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;  
d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức; Thu nhập chịu thuế tại khoản này bao gồm cả khoản thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng - (Giá vốn + các chi phí hợp lý liên quan)

7. Thu nhập từ trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, bao gồm:  
a) Trúng thưởng xổ số;  
b) Trúng thưởng khuyến mại dưới các hình thức;  
c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược;  
d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  ×  Thuế suất 10% 
Khi bạn tham gia khóa học kế toán ở Trung Tâm Kế Toán Bắc Ninh sẽ luôn được cập nhập những quy định mới của thuế liên quan đến kế toán và những cách tính thuế nhanh nhất. Chúc bạn thành công !
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015
Posted by Huyền

Công việc kế toán cần làm cho công ty mới thành lập (phần 2)

Như ở phần 1 những công việc của kế toán chúng tôi đã đề cập đến 4 việc đầu tiên và hôm nay sẽ là phần còn lại của một nhân viên kế toán cho công ty mới thành lập mà bạn cần nắm rõ được.
5. Hóa đơn.
Đối với những công ty mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:
- Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.
- Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.
Còn nếu công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp :
- Thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. (Đây hóa đơn bán hàng thông thường)
Lưu ý : Mẫu hóa đơn BC26/AC là dành cho công ty mới thành lập kế toán thuế cần để ý thời gian chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau phải khai báo.

6. Tài khoản ngân hàng.
 - Quy định theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, đối với những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 - Công ty phải mới tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng, quy định thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

7. Bảo hiểm và Lao động XH.
Trường hợp, ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với nhân viên thì công ty bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho nhân viên.
- Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu hoặc các bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ.

8. Bảng định mức nguyên vật liệu.
- Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, nếu công ty có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.
 - Còn công ty tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại.
9. Phương pháp khấu hao tài sản cố định.
Trong các khóa học kế toán đều có hướng dẫn bạn, cách lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày phát sinh tài sản cố định theo đúng quy định về tài sản cố định.

10. Những thủ tục khác.
- Hình thức kế toán.
- Phương pháp hàng tồn kho
- Đăng ký áp dụng chế độ kế toán theo quy đinh 15 hoặc 48...

Sau hai bài viết, đã rất cụ thể tất cả công việc mà một nhân viên kế toán cần hoàn thành dành cho công ty mới thành lập, chúc bạn luôn tự tin có có đủ kinh nghiệm để hoàn thành tốt.
Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015
Posted by Huyền

Những việc kế toán cần làm cho công ty mới thành lập (phần 1)

Khi một công ty mới thành lập đã nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, thì công việc của một kế toán sẽ làm những gì đây là thắc mắc của khá nhiều học viên đã được khóa học kế toán đạo tạo ra có bằng cấp trên tay.

Chi tiết công việc kế toán cần làm cho một công ty mới thành lập

1. Khai thuế Môn bài.
Thuế môn bài là một loại thuế trực thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tham khảo văn bản : Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sungTT 96/2002.
- Công ty có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Công ty chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép giấy phép đăng ký kinh doanh.

Lưu ý : Cần phải nộp cả tờ khai thuế và nộp tiền thuế môn bài
- Công ty thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm
- Công ty thành lập cuối năm tính từ ngày 01/07 : Sẽ nộp thuế Môn bài nửa năm

2. Khai thuế Giá trị gia tăng.
Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu, được hiểu như là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của công ty hay doanh nghiệp.
- Đối với những công ty mới thành lập thì kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý và người kế toán phải kê khai theo phương pháp trực tiếp với bên thuế.
- Đối với những công ty đã hoạt động đủ 1 năm thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm trước liền kề đủ 12 tháng xác định kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
Vd: Nếu lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng. Và nhỏ hơn 50 tỷ thì kê khai theo quy. 
Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC nếu công ty mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì :
- Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.
- Nộp mẫu thuế 06/GTGT

 3. Khai thuế Thành lập công ty.
Tham khảo văn bản : Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.
- Tương tự như thuế giá trị gia tăng, người kế toán thuế hàng quý sẽ phải tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22% cho dù không phát sinh thì vẫn nộp tờ khai thuế.
- Nếu như doanh thu đều của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì công ty quyết toán theo thuế suất 20%.
Lưu ý : Thời hạn nộp tiền thuế tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.

4. Khai thuế Thu nhập cá nhân.
- Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 + Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.    
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.
- Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí theo mẫu 02/KK-TNCN, nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm theo mẫu 05/KK-TNCN.

Vì là công ty mới thành lập nên có khá nhiều bước bạn cần phải thực hiện, ở phần 2 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những công việc mà khi bạn là nhân viên kế toán cho công ty mới thì cần hoàn tất những công việc đó.
Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015
Posted by Huyền

Nội dung khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu rất quan trọng, đó cũng như bước đầu tiên để bạn bước vào nghành mình yêu thích, các bạn là người chưa biết gì về kế toán nên cần phải học từ đầu để hiểu rõ bản chất của kế toán là gì, trách nhiệm công việc và vai trò của mình.

Mỗi một năm sẽ có nhiều thông tư thay đổi vì thế nếu bạn đã học qua các bước đầu tiên cũng có thể tham khảo lại để tránh những sai xót trong khi làm.

Bước đầu tiên cho bạn mới học kế toán

Trước hết bạn cần biết về các định khoản hạch toán và hiểu rõ bản chất của kế toán, các bạn sẽ được học thực hành trên các phần mềm kế toán bằng sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp đang hoạt động.
1. Nguyên lý kế toán
 - Tổng quan về kế toán, công việc của người kế toán trong DN.
- Các nguyên tắc kế toán, đối tượng hạch toán kế toán.
- Hệ thống và kết cấu các loại tài khoản kế toán.
- Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán.
- Cách định khoản – hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến: Hàng hóa, Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, giá vốn, giá thành sản phẩm, Tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản phải thu phải trả, doanh thu, chi phí sản…
- Lựa chọn hình thức ghi sổ sách kế toán nhật ký chứng từ.    
- Tìm hiểu những chính sách thuế - luật kế toán mới nhất hiện hành.  

Để hiểu rõ hơn bản chất của từng nghiệp vụ về nguyên lý học kế toán như phần 1 bạn sẽ được giao cho 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế và hướng dẫn thực hành trên Excel.

2. Học thực hành lên sổ sách và lập các báo cáo trên Excel
 - Cách kiểm tra hóa đơn hợp lý hợp lệ.
 - Thực hành thiết lập sổ sách kế toán trên Excel theo hình thức nhật ký chung.
- Thực hành chuyển số dư năm trước sang năm mới.
- Thực hành nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung.
- Thực hành lập các phiếu nhập – xuất kho.
- Thực hành làm các bút toán cuối tháng như: Tiền lương, trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước dài hạn – ngắn hạn. kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí…
- Thực hành lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho.
- Thực hành lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.
- Thực hành lập bảng cân đối phát sinh tháng.
- Thực hành lập các bảng biểu cuối kỳ như: Bảng tổng hợp phải thu – phải trả khách hàng, sổ quỹ tiền mặt – tiền gửi ngân hàng,
- Thực hành lập bảng cân đối phát sinh năm.
- Thực hành lập báo cáo tài chính năm.
- Hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo tài chính đúng hay sai, cách phát hiện và khắc phục các lỗi sai.

Sau khi đã thành thạo cách làm sổ sách kế toán trên Excel các bạn sẽ được chuyển sang học thực hành trên phần mềm kế toán Misa để thử phần kế toán doanh nghiệp khó hơn.Tiếp đó các bạn sẽ được chuyển sang học kế toán thuế mà mình sẽ nói ở phần sau.
Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015
Posted by Huyền

Google+ Khóa học kế toán

Popular Post

- Copyright © Khóa học kế toán tổng hợp -TST Media- Powered by Blogger - Designed by -