Posted by : Huyền Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Như ở phần 1 những công việc của kế toán chúng tôi đã đề cập đến 4 việc đầu tiên và hôm nay sẽ là phần còn lại của một nhân viên kế toán cho công ty mới thành lập mà bạn cần nắm rõ được.

5. Hóa đơn.
Đối với những công ty mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:
- Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.
- Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.
Còn nếu công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp :
- Thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. (Đây hóa đơn bán hàng thông thường)
Lưu ý : Mẫu hóa đơn BC26/AC là dành cho công ty mới thành lập kế toán thuế cần để ý thời gian chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau phải khai báo.

6. Tài khoản ngân hàng.
 - Quy định theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, đối với những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 - Công ty phải mới tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng, quy định thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

7. Bảo hiểm và Lao động XH.
Trường hợp, ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với nhân viên thì công ty bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho nhân viên.
- Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu hoặc các bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ.

8. Bảng định mức nguyên vật liệu.
- Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, nếu công ty có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.
 - Còn công ty tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại.
9. Phương pháp khấu hao tài sản cố định.
Trong các khóa học kế toán đều có hướng dẫn bạn, cách lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày phát sinh tài sản cố định theo đúng quy định về tài sản cố định.

10. Những thủ tục khác.
- Hình thức kế toán.
- Phương pháp hàng tồn kho
- Đăng ký áp dụng chế độ kế toán theo quy đinh 15 hoặc 48...

Sau hai bài viết, đã rất cụ thể tất cả công việc mà một nhân viên kế toán cần hoàn thành dành cho công ty mới thành lập, chúc bạn luôn tự tin có có đủ kinh nghiệm để hoàn thành tốt.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Google+ Khóa học kế toán

Popular Post

- Copyright © Khóa học kế toán tổng hợp -TST Media- Powered by Blogger - Designed by -