Posted by : Huyền Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Bạn là kế toán thuế cho một Doanh Nghiệp lớn và bạn đang chuẩn bị viết vào sổ sách để báo cáo cuối tháng, nhưng vô tình bạn phát hiện có một số hóa đơn bị mất bạn lo lắng về các mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT nhưng lo hơn chính là làm thế nào để khắc phục việc này thì hôm nay Kế Toán Bắc Ninh sẽ hướng dẫn cho bạn luôn các trường hợp làm mất, cháy, hỏng hoá đơn GTGT của Doanh Nghiệp.


1. Trường hợp mất hoá đơn đầu ra.
Mức phạt trong trường hợp 1 lần làm báo cáo mất hoá đơn đầu ra là từ 10 đến 20 triệu.
Khi phát hiện hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn (dù là đã lập hoặc chưa lập) thì phải làm những thủ tục sau:    
- Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
- Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. Bạn cũng cần chú ý là nếu bạn làm mất nhiều hóa đơn nhưng cố tình gộp nhiều lần mất lại làm 1 báo cáo thì sẽ bọ phạt theo từng lần mất hoá đơn.


2. Trường hợp mất hoá đơn GTGT Liên 2.
Khi đã bán hàng hóa/ dịch vụ và lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó bên bạn lại làm mất hoặc do sự cố cháy hỏng liên 2 của hóa đơn cần phải làm những thủ tục sau: 
- Lập biên bản ghi nhận sự việc.      
Lưu y : Trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.  
- Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC (Nộp cho cơ quan thuế)
- Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
- Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. 
Theo điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC mức phạt khi làm mất hoá đơn GTGT liên 2:
- Nếu bán bán làm mất: Phạt từ 10 – 20 triệu
- Nếu bên mua làm mất: Phạt từ 2 – 4 triệu

Các bạn nếu còn nhiều thắc mắc về hóa đơn GTGT có thể tham gia các khóa học kế toán của Trung Tâm Kế Toán Bắc Ninh.

{ 1 nhận xét... read them below or add one }

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

Google+ Khóa học kế toán

Popular Post

- Copyright © Khóa học kế toán tổng hợp -TST Media- Powered by Blogger - Designed by -