Posted by : Huyền Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu rất quan trọng, đó cũng như bước đầu tiên để bạn bước vào nghành mình yêu thích, các bạn là người chưa biết gì về kế toán nên cần phải học từ đầu để hiểu rõ bản chất của kế toán là gì, trách nhiệm công việc và vai trò của mình.

Mỗi một năm sẽ có nhiều thông tư thay đổi vì thế nếu bạn đã học qua các bước đầu tiên cũng có thể tham khảo lại để tránh những sai xót trong khi làm.

Bước đầu tiên cho bạn mới học kế toán

Trước hết bạn cần biết về các định khoản hạch toán và hiểu rõ bản chất của kế toán, các bạn sẽ được học thực hành trên các phần mềm kế toán bằng sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp đang hoạt động.
1. Nguyên lý kế toán
 - Tổng quan về kế toán, công việc của người kế toán trong DN.
- Các nguyên tắc kế toán, đối tượng hạch toán kế toán.
- Hệ thống và kết cấu các loại tài khoản kế toán.
- Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán.
- Cách định khoản – hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến: Hàng hóa, Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, giá vốn, giá thành sản phẩm, Tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản phải thu phải trả, doanh thu, chi phí sản…
- Lựa chọn hình thức ghi sổ sách kế toán nhật ký chứng từ.    
- Tìm hiểu những chính sách thuế - luật kế toán mới nhất hiện hành.  

Để hiểu rõ hơn bản chất của từng nghiệp vụ về nguyên lý học kế toán như phần 1 bạn sẽ được giao cho 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế và hướng dẫn thực hành trên Excel.

2. Học thực hành lên sổ sách và lập các báo cáo trên Excel
 - Cách kiểm tra hóa đơn hợp lý hợp lệ.
 - Thực hành thiết lập sổ sách kế toán trên Excel theo hình thức nhật ký chung.
- Thực hành chuyển số dư năm trước sang năm mới.
- Thực hành nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung.
- Thực hành lập các phiếu nhập – xuất kho.
- Thực hành làm các bút toán cuối tháng như: Tiền lương, trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước dài hạn – ngắn hạn. kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí…
- Thực hành lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho.
- Thực hành lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.
- Thực hành lập bảng cân đối phát sinh tháng.
- Thực hành lập các bảng biểu cuối kỳ như: Bảng tổng hợp phải thu – phải trả khách hàng, sổ quỹ tiền mặt – tiền gửi ngân hàng,
- Thực hành lập bảng cân đối phát sinh năm.
- Thực hành lập báo cáo tài chính năm.
- Hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo tài chính đúng hay sai, cách phát hiện và khắc phục các lỗi sai.

Sau khi đã thành thạo cách làm sổ sách kế toán trên Excel các bạn sẽ được chuyển sang học thực hành trên phần mềm kế toán Misa để thử phần kế toán doanh nghiệp khó hơn.Tiếp đó các bạn sẽ được chuyển sang học kế toán thuế mà mình sẽ nói ở phần sau.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Google+ Khóa học kế toán

Popular Post

- Copyright © Khóa học kế toán tổng hợp -TST Media- Powered by Blogger - Designed by -